Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s., obdržel prostřednictvím Národní sportovní agentury dotaci ze státního rozpočtu České republiky. Dotace na činnost sportovního klubu ve výši 312000,- Kč byla poskytnuta v rámci výzvy 11/2020 „Podpora SK/TJ ZPS 2021.“