Z rukou primátorky města Karlovy Vary Andrey Pfeffer Ferklové převzal předseda SKV Sharks Jan Chlubna voucher na pronájem ledové plochy v KV areně ve výši 25000,- Kč. Prostředky vybrali dárci během on-line koncertu „Muzikanti pomáhají“, který uspořádala KV arena s Agenturou Vlny. Zástupci obou organizací byli předání daru také přítomni. Vzhledem k dlouhodobému pozastavení činnosti klubu z důvodu vládních opatření budou vybrané prostředky použity na organizaci mezinárodního turnaji v para hokeji, který klub uspořádá v prosinci 2021. Turnaj přispěje k restartu činnosti a dlouho očekávanému návratu handicapovaných hokejistů na led. Sportovní klub vozíčkářů Sharks tímto děkuje všem dárcům i organizátorům za podporu, které si velmi váží. Jedná se o nejvyšší dar od veřejnosti v osmnáctileté historii klubu.